Centrul comercial UNIC, et.3

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 8, Chișinău