Centrul comercial UNIC, et.5

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 8, Chișinău